Kontakt a poptávka

Kontakt

Hotel Apartment Waldrand
Familie Schulter
Vorberg 11
8972 Ramsau am Dachstein

+43 3687 21078
+43 664 3924 309
office@waldrand.eu

Veškerá data jako vCard pro Smartphone

Pošlete nám e-mail

Jak se tam dostat

Impresum

Informace podle § 5 v souladu s nařízeními eCommerce / vyzrazení. § 25 Mediálního zákona

Majitel a vydavatel:

Familie Schulter
Hotel Apartment Waldrand
Vorberg 11
8972 Ramsau am Dachstein
+43 3687 21078
+43 664 3924 309
office@waldrand.eu

ATU30025601

Platforma Komise EU pro řešení sporů on-line: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Webdesign:
tita.at, Werbeagentur Lang

Online Marketing:
Ltz-media.com

Fotografie: Rene Perhab – www.reneperhab.at, TVB Ramsau am Dachstein, photo-austria.at, Schladming-Dachstein.at/raffalt, Schladming-Dachstein.at/Armin Walcher

Zamítnutí odpovědnosti

 1. Online Content

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na plnění vůči autorovi vztahující se ke škodám hmotné nebo nehmotné povahy způsobené používáním nebo nepoužíváním informací nebo používáním nesprávných nebo neúplných informací jsou vyloučeny, pokud ta autor nezpůsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Všechny nabídky jsou nezávazné a nevymahatelné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu částí nebo celé nabídky bez předchozího upozornění a právo přidat či dočasně nebo trvale odebrat jakoukoli položku nabídky.

 1. Odkazy a linky

U přímých nebo nepřímých odkazů na jiné internetové stránky ( „linky“), které leží mimo odpovědnost autora, se může odpovědnost vztahovat pouze na případy, kdy má autor znalost o poskytovaném obsahu a je v jeho technických možnostech a v únosné míře zabránit
používání nelegálního obsahu. Autor tímto prohlašuje, že v době přidávání odkazů nebyl na cílových stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah či autorství odkazovaných / propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se distancuje od obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po propojení. Toto konstatování platí pro všechny internetové linky obsahující obchodní nabídky a odkazy, jakož i pro cizí zápisy v knihách hostů, diskusních fórech a e-mailových konferencích. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací, odpovídá pouze provozovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoliv dotyčný, kdo na tyto stránky odkázal.

 1. Autorské právo a ochranné známky

Autor se snaží za všech okolností respektovat autorská práva obrazů, grafiky, audio a video klipů a textů, používat své vlastní fotografie, grafiku, audio a video klipy a texty nebo používat grafiku, zvuk, videoklipy a texty, na které se nevztahuje licence. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v rámci internetové nabídky a případně chráněné třetí stranou podléhají bez omezení ustanovením aktuálně platného známkového práva a vlastnických právům majitelů autorských práv. Na základě pouhé zmínky nelze dojít k závěru, že jsou ochranné známky chráněny právy třetích stran. Autorské právo na objekty zveřejněné a vytvořené autorem patří autorovi stránek. Jakákoli reprodukce nebo použití grafiky, audio a video klipů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povolena bez výslovného souhlasu autora.

 1. Ochrana dat

Pokud existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), zveřejnění těchto údajů ze strany uživatele spočívá na základě dobrovolnosti. Využití a zaplacení všech nabízených služeb – pokud je to technicky možné a rozumné – je možné také bez uvedení těchto údajů, nebo tím, že dojde k poskytnutí anonymních dat nebo pseudonymu.

 1. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení je třeba považovat za součást internetové nabídky uvedené na této stránce. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou nebo nejsou zcela správné, zbývající části dokumentu zůstávají nedotčeny ve svém obsahu a platnosti.

 1. Ochrana osobních údajů pro používání Facebook pluginů (tlačítko „Like“)

Tato webová stránka používá pluginy poskytovatele Facebook.com, které jsou poskytovány společností Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Uživatelé našich webových stránkách, kde je nainstalován Facebook plugin, jsou tímto upozorněni, že prostřednictvím tohoto pluginu dochází ke připojení k Facebooku, přičemž prohlížeč provádí přenos, aby se plugin objevil na webových stránkách.
Kromě toho se na servery Facebooku odesílají data, které obsahují informace o vašem přístupu na naše webové stránky. Pro uživatele přihlášeného k Facebooku to znamená, že uživatelská data budou přiřazena k jeho osobnímu účtu na Facebooku.
Pokud přihlášení uživatelé Facebooku aktivně používáte plugin Facebook (např. kliknutím na tlačítko „Like“ nebo použitím funkce komentář), jsou tato data přiřazena k vašemu účtu na Facebooku a zveřejněna. Tomu se můžete vyhnout pouze odhlášením ze svého účtu na Facebooku.
Další informace o používání údajů ze strany Facebooku naleznete v předpisech na ochranu osobních údajů na Facebooku.

 1. Prohlášení o ochraně soukromí při používání Twitteru

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce jsou nabízeny společností Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Při použití Twitteru a funkce „Re-Tweet“ na navštívených webových stránkách dojde k přiřazení těchto informací k vašemu účtu na Twitteru a mohou být zveřejněny k vědomí ostatních uživatelů. Tato data jsou také předávány Twitteru. Podotýkáme, že my jako provozovatelé stránky nemáme žádnou vědomost o obsahu předávaný dat ani o jejich využití společností Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter http://twitter.com/privacy. Vaše nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu pod http://twitter.com/account/settings.

 1. Ochrana osobních údajů při použití služby Google +1

Shromažďování a šíření informací: Pomocí tlačítka  Google +1 můžete publikovat informace s celosvětovým dosahem. Prostřednictvím tlačítka Google +1 přijímáte vy i ostatní uživatelé personalizované obsahy od společnosti Google a našich partnerů. Google bude uchovávat i informace, které jste poskytli obsahem +1, stejně jako informace o stránce zobrazené po kliknutí na  +1. Vaše +1 mohou být zobrazeno spolu s jménem vašeho profilu a fotografií například ve výsledcích vyhledávání nebo na vašem profilu Google nebo jinde na webových stránkách a reklamách na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 ke zlepšení služeb společnosti Google pro vás i pro ostatní. Chcete-li použít tlačítko Google +1, je třeba mít založený globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň zvolený název profilu. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jakýkoliv jiný název, který jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Totožnost vašeho profilu Google mohou prokázat uživatelé, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo jiné vaše identifikační údaje. Použití shromážděných informací: Kromě výše uvedených využití shromážděných údajů budou vaše data použity v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Google může vydat souhrnné statistiky o činnosti +1 uživatele a vydat je např. uživateli a dalšímu partnerovi, jako je například vydavatel, inzerent nebo odkazované stránky.

 1. Ochrana osobních údajů pro používání Google Adsense

Tato webová stránka používá Google AdSense, což je reklamní služba společnosti Google Inc. („Google“). Google AdSense používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory uložené v počítači, které umožňují analyzovat používání webových stránek. Google AdSense používá také tzv. jednopixelové gify (neviditelné obrázky). Prostřednictvím těchto jednopixelových gifů mohou být vyhodnoceny informace o návštěvnosti na těchto stránkách. Informace vygenerované cookies a jednopixelovými gify na této webové stránce (včetně vaší IP adresy) a dodání reklamních formátů jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace může společnost Google předat dále dodavatelům společnosti Google. Google nebude slučovat vaši IP adresu s jinými daty, které jste uložili. Ukládání souborů cookie můžete zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče: upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemohou být všechny funkce internetové stránky poskytovány v plném rozsahu. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

 1. Prohlášení o ochraně soukromí pro použití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webové analytické služby poskytované společností Google Inc. („Google“). Google AdSense používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory uložené v počítači, které umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivní anonymizace adresy IP na těchto stránkách bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa převedena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Jménem provozovatele těchto stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na webu a k dalším webově a internetově příslušným službám souvisejícím s uživatelem webu. V rámci Google Analytics nebude vaše IP adresa přiřazena k žádným dalším datům. Ukládání souborů cookie můžete zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče: upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemohou být všechny funkce internetové stránky poskytovány v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování údajů spojených s užíváním internetové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 1. Cookies

„Cookies“ jsou malé textové soubory uložené na vašem přístupovém zařízení (počítač, smartphone atd.) umožňující analýzu používání webových stránek. Podporují uživatelskou přívětivost internetových stránek a tím pomáhají i uživateli (např. ukládání přístupových dat) a slouží pro sběr statistických údajů o používání webových stránek a analýze ke zlepšení nabídky. Na používání cookies máte vliv tím, že nastavíte prohlížeč; prohlížeče obvykle poskytují možnost omezit či zcela zakázat ukládání cookies. Kromě toho můžete kdykoliv uložené soubory cookies odstranit. Je třeba poznamenat, že tím může být omezena funkčnost webové stránky. Používání cookies pro firemní užití můžete často spravovat prostřednictvím americké stránky www.aboutads.info nebo na EU internetové stránce www.youronlinechoices.com.

 1. Odkazy na sociální média :

Na těchto stránkách se nacházejí externí odkazy na sociální sítě Facebook, Google Plus a Twitter, rozpoznatelné podle příslušných log. Stránka nepoužívá pluginy těchto sociálních sítí, a proto nejsou v jejich prospěch posílána žádná uživatelská data.